Na wszystkie nasze produkty udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Może być ona wydłużona w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów, uszkodzeń mechanicznych, wad powstałych z niewłaściwego użytkowania, transportowania itp.

W momencie odbioru zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru pod względem zarówno ilościowym i jakościowym. W przypadku stwierdzenia wad towaru Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie, w terminie 3 dni, powiadomić o tym naszą firmę.